MAHASISWA MSU

 • Cahaya Pada Sirah Rasulullah S.A.W


  Cahaya Pada Sirah Rasulullah S.A.W.

  Nabi Muhammad S.A.W. adalah contoh terunggul bagi seluruh umat manusia. Daripada insan yang tidak tahu mengeja dan membaca inilah lahirnya jutaan manusia yang terdidik dengan ilmu yang berguna, cantik akhlaknya, murni jiwanya dan mulia peribadinya. Melalui Rasul yang ummi inilah lahirnya insan –insan gemilang seperti Umar Abdul Aziz, As-Syafie, Al-Bukhari, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Qayyim, Jamaluddin Al-Afghani, Hassan Al-Banna dan ramai lagi. Mereka ini adalah golongan yang cintakan baginda, mengamalkan sunnah baginda dan hidup bersama Islam yang dibawa baginda.

  Sirah Rasulullah S.A.W. memaparkan kepada kita kisah hidup seorang insan yang paling hebat dalam mencurahkan segenap usaha dan tenaganya untuk menegakkan serta menyebarluaskan kalimah Allah, membebaskan manusia daripada cengkaman kejahilan dan kesesatan, mengembalikan manusia kepada fitrah Islam yang bersih, dan menyediakan kepada manusia suatu contoh kehidupan yang membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Sememangnya usaha-usaha mengembalikan kecintaan umat Islam kepada kekasih Allah ini adalah merupakan suatu tuntutan yang sangat mendesak dalam situasi umat masa kini. Hanya apabila umat Islam berjaya mencintai serta mentaati baginda, umat Islam akan memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat.

  Allah S.W.T berfirman yang bermaksud:

  “Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”
  (Ali-Imran: 31)

  Dalam usaha meyuburkan kecintaan kepada baginda, wajarlah kita mengetahui dan menyedari beberapa keistimewaan yang terkandung dalam sirah Nabi S.A.W.. Dr. Mustafa As-Sibaie di dalam bukunya, Sirah Nabawiyah, pada bahagian mukaddimah mengemukakan lima sebab utama yang menjadikan sirah Rasululllah S.A.W. begitu istimewa untuk didalami .

  Pertama: Sirah ini istimewa lantaran ia menceritakan tentang sejarah nabi utusan Allah dan sejarah keagungan seorang tokoh islah yang paling mulia, Nabi Muhammad S.A.W. mealui kaedah yang paling sahih. Kita menerima sirah Rasulullah S.A.W. menerusi susur galur ilmiah yang paling tepat dan paling jelas. Yang tidak memberikan peluang kepada kita untuk meragui kebenaran peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ini tidak terdapat dalam mana-mana sirah rasul-rasul terdahulu. Sirah Nabi Musa a.s. yang ada pada hari ini telah bercampur-aduk antara peristiwa-peristiwa yang sahih dengan pemalsuan dan pindaaan yang dimasukkan oleh Yahudi. Ramai pengkritik barat meragui kandungan isi kandungannya. Sebahagian mereka memutuskan secara pasti bahawa sesetengah itu kandungan itu tidak ditulis pada masa Nabi Musa a.s. hidup atau sebaik sahaja selepas kewafatannya. Ia hanya ditulis setelah berlalu tempoh masa yang lama dan tanpa diketahui siapa penulisnya. Keraguan yang lebih kuat juga timbul terhadap sejarah tokoh-tokoh agama dan ahli-ahli falsafah lain yang sejarahnya tidak dapat disandarkan kepada bukti kajian ilmiah dan hanya berlegar di kalangan para pengikutnya sahaja sedangkan sirah Nabi Muhammad S.A.W. mempunyai susur galur yang diperakui secara jelas daripada kaca mata kajian ilmiah.

  Kedua: Kehidupan Rasulullah S.A.W. pada setiap peringkat hidup baginda adalah amat jelas. Bermula daripada perkahwinan ibu bapa baginda sehinggalah kewafatan baginda. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman remaja, mata pencarian baginda sebelum kenabian sehinggalah perutusan baginda sebagai Rasul yang mulia. Riwayat menceritakan secara jelas setiap hal-ehwal baginda selepas perutusan tersebut dari tahun ke tahun. Ini menjadikan sirah Baginda S.A.W. jelas dan terang umpama matahari sepertimana yang turut diperakui oleh sesetengan pengkritik barat. Fenomena ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana Rasul yang terdahulu. Kita tidak tahu sesuatupun tentang kehidupan Nabi Musa a.s. ketika zaman kanak-kanak, mahupun zaman remajanya. Kita hanya mengetahui sedikit berhubung kehidupan baginda selepas kenabian sedangkan sejarah nabi kita, Muhammad S.A.W. diceritakan secara jelas melalui sumber-sumber yang sahih dan diakui melalui kaca mata ilmiah. Sumber-sumber ini menyebutkan secara jelas kehidupan peribadi baginda S.A.W. seperti makan, bangun, duduk, pakaian, percakapan, ibadat, dan pergaulan baginda dengan sahabatnya. Bahkan, rapinya periwayatan sirah baginda S.A.W. sehinggalah ke tahap mereka menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut baginda.

  Ketiga: Sirah Rasulullah S.A.W. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalah-Nya. Namun, ia tidak mengeluarkan baginda daripada sifat kemanusiaannya. Kehidupan baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng mahupun dengan sifat ketuhanan. Apabila kita bandingkan hal-hal ini dengan cerita-cerita yang diriwayatkan oleh orang-orang kristian tentang perjalanan hidup Nabi Isa a.s., akan jelas nyata kepada kita akan beza sirah nabi kita dan sirah mereka. Begitu juga apabila kita bandingkan dengan sejarah Gautama Budddha. Dakwaan ketuhanan kepada Nabi Isa a.s. dan Gautama Buddha menyebabkan kita tidak dapat menerima mereka berdua sebagai contoh teladan kepada mausia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatannya. Sebaliknya, Nabi Muhammmad S.A.W akan terus menjadi contoh manusia sempurna kepada manusia lain.

  Keempat: Sirah Rasulullah S.A.W. menunjukkan baginda sebagai contoh yang sempurna kepada manusia, meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia dalam masyarakat. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Nabi Muhammad S.A.W. sebagai seorang pemuda yang berakhlak mulia. Ia turut menceritakan kehidupan baginda sebagai pendakwah yang mencari cara paling efektif untuk menyampaikan dakwahnya dan mencurahkan segala tenaganya ke tahap maksima untuk dakwah. Sirah Rasulullah juga menceritakan kepada kita perjalanan hidup baginda sebagai seorang suami dan bapa, pendidik, jiran, panglima perang, ahli politik, pemimpin serta ketua negara dan begitulah seterusnya. Kita tidak akan dapati kesyumulan seperti ini atau hampir sama dengannya dalam catatan sejarah. Inilah sirah yang menonjolkan satu-satunya manusia yang mampu menjadi contoh kepada seluruh umat manusia.

  Kelima: Sirah Nabi Muhammad S.A.W. adalah satu-satunya sirah yang memberikan dalil-dalil yang tidak dapat diragui tentang kerasulan baginda dan keagungan risalah yang dibawa kepada kita. Dakwah baginda bukannya diterima secara pelik ataupun di luar akal fikiran, sebaliknya dakwah baginda disebarkan melalui usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh baginda mengikut fitrah kemanusiaan. Baginda berdakwah, lalu disakiti. Jika terpaksa berperang, baginda berperang. Baginda merancang strategi dakwah baginda. Dakwah baginda tersebar melalui iman (keyakinan), bukannya paksaan. Mukjizat yang berlaku bukanlah faktor utama keimanan orang arab. Orang Islam beriman dengan kebenaran risalah baginda melalui bukti-bukti lojik yang qat’i dan masuk akal yang menunjukkan kebenaran kenabian baginda. Antara bukti tersebut ialah Al-Qur’an al-Karim. Ia merupakan mukjizat yang boleh diterima oleh akal. Ini menyebabkan manusia berakal yang bersifat adil dan insaf beriman dengan kerasulan baginda. Kita tidak dapati dalam sirah Rasululah S.A.W., orang-orang kafir beriman melalui mukjizat-mukjizat yang di luar batas akal pemikiran manusia seperti kisah Isra’ Mikraj dan bulan yang dibelah.

  Ini berbeza dengan sirah Rasul terdahulu yang menunjukkan kepada kita bahawa orang ramai beriman setelah melihat mukjizat dan perkara pelik yang menyalahi adat kemanusiaan berlaku kepada rasul-rasul tersebut. Allah S.W.T. menceritakan di dalam Al-Qur’an bahawa Allah memberikan kepada Nabi Isa mukjizat untuk menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang mati, memberitahu apa yang dimakan oleh kaumnya dan apa yang tersimpan di rumah mereka untuk meyakinkan kaumnya tentang kebenaran risalahnya. Mukjizat-mukjizat in imenjadi penyebab orang ramai beriman kepada Nabi Isa a.s., seperti mana yang diceritakan di dalam Injil. Namun, mereka beriman kepada Nabi Isa bukan sebagai Rasul, tetapi sebagai tuhan dan anak tuhan. Maha suci Allah daripada perkara ini. Inilah yang diceritakan oleh Al-Qur’an kepada kita. Selepas pemergian Nabi Isa a.s., agama Kristian tersebar melalui perkara-perkara luar biasa ini yang menyalahi adat kebiasaan sehingga kita boleh katakan bahawa agama Kristian yang diimani pengikutnya itu adalah tertegak diatas perkara luar biasa, bukannya di atas keyakinan akal.
  Di sini kita dapat melihat keistimewaan sirah Nabi Muhammad S.A.W.. Manusia beriman kepada Islam disebabkan keyakinan akal dan jiwa bukannya kerana perkara-perkara luar biasa. Mukjizat luar biasa yang diberikan kepada baginda adalah satu penghormatan kepada baginda dan untuk mendiamkan penentang baginda yang sombong. Dalam membenarkan kerasulan baginda, Al-Qur’an tidak bergantung kepada perkara yng menyalahi adat kebiasaan, bahkan hanya berdialog dengan akal dan hati

  Demikianlah, kita ditunjukkan betapa sirah baginda itu sebagai suatu kisah yang sangat istimewa bukan sekadar untuk dibaca, didengar, dan dihafal. Malah ianya menunjukkan kepada kita secara jelas praktikal cara hidup yang mesti dicontohi. Umat Islam pada setiap zaman sentiasa menghadapi dugaan dan cabaran. Kemampuan umat menghadapi dugaan dan cabaran ini akan menjadi sangat rapuh jika umat ini gagal mengambil pengajaran daripada sirah Baginda. Baginda membawa cahaya Islam untuk seluruh umat manusia. Betapa setiap tutur kata, perbuatan, diam dan seluruh kehidupan baginda itulah praktikal Islam sebenar yang mesti diikuti.

  “Demi sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat…”
  (Al-Ahzab: 21)

  Cahaya Islam ini akan terus bersinar sehingga ke hari kiamat. Adakalanya ia bersinar terang dan ada kalanya ia malap. Terang apabila umat ini bersatu dengannya dan malap apabila umat ini menolaknya serta menggantikannya dengan kegelapan sistem ciptaan manusia yang bertentangan dengan sistem Allah. Hanya cahaya Islamlah yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Maka, dalam usaha untuk memastikan cahaya ini terus menyinari kehidupan kita, tuntutan untuk umat Islam mempelajari, memahami dan menghayati Sirah Nabi Muhammad S.A.W. adalah suatu yang tidak dapat tidak, mesti diambil peduli oleh kita semua.

  ‘Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar.’
  (An-Nisa’: 13)

0 komen:

Leave a Reply

Jangan Lupa sahabat...

Perhatian untuk ahli PMIMSU


insyaALLAH...
dalam masa terdekat nanti,
PMIMSU akan membuat dua program

1) "khidmat sosial dan mengenal cara hidup kampung di Kuala Selangor"

2) " Kursus Sembelihan"

tarikh akan diumumkan tidak lama lagi. :)

teruskan menyokong dan mengikuti perkembangan PMIMSU

jom berbual sebentar

ayat2 cintaAyat-ayat cinta dari ALLAH untuk hambaNYA

"Did you think that We had created you in play (without any purpose), and that you would not be brought back to Us?" (Quran 23:115):

“Tidak Aku (Allah) jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku.” - Surah az-Zariyat: ayat 56.

"demi masa:. .:sesungguhnya manusia dalam kerugian:. .:kecuali yang beriman dan juga yang beramal soleh:. .:yang berpesan pada kebenaran:. .:yang berpesan pada kesabaran" (Alquran:Al-asr)

"ya tuhanku, sesungguhnya aku berkehendak kepada kebaikan yang engkau turunkan kepadaku.. (alqasas:24)

"Kenapa Aku Tak Dapat Apa Yg Aku Idam-Idamkan?"

"..dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu dan boleh jadi kamu kasihi sesuatu, sedang ia melarat kepadamu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui.." (albaqarah:216)

Kenapa Susah Sangat Ujian Ini?

"...dan ketahuilah, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (albaqarah:286) "...sesungguhnya disamping kesusahan bersamanya kemudahan... ...(ditegaskan sekali lagi) disamping kesusahan bersamanya kemudahan..." (alinsyirah:5&6)

"Do you really think that you will enter Paradise without such trials as came to those who passed away before you? They were afflicted with severe poverty and ailments and were so shaken that even the Messenger and those who believed along with him said, 'When will come the Help of Allah?" Yes, certainly the Help of Allah is near!" [Quran 2:214]

Rasa Frust? Tension? Lemah Semangat?
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah org2 yg paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang yg beriman." :. - Surah Al-Imran ayat 139

"adakah manusia mengira, bahawa mereka akan dibiarkan sahaja berkata 'kami telah beriman' tanpa mereka diuji:. .:dan sesungguhnya kami telah menguji orang2 sblm mereka,Dia mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta" (alankabut:2&3)

Bagaimana Harus Aku Menghadapinya?

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah- daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan)"." (Surah Al-Imran ayat 200)

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk" (Surah Al-Baqarah ayat 45)

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang." (Ar-Ra'd: 28) Apa Yang Aku Dapat Daripada Semua Ini?

"Sesungguhnya Allah telah membeli dr org2 mu'min, diri, harta mereka dengan memberikan syurga utk mereka... (Surah At-Taubah ayat 111)

Kepada Siapa Aku Berharap?

"Cukuplah ! Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain drNya. Hanya kepadaNya aku bertawakkal." (Surah At-Taubah ayat 129)

Arghhh Aku Tak Tahan!!! Aku Dah Bosan!!

"...dan jgnlah kamu berputus asa dr rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dr rahmat Allah melainkan kaum yg kafir." (Surah Yusuf ayat 12)

Adakah Aku Sudah Dikira Beriman?

"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji org2 yg sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui org2 yg benar dan sesungguhnya Dia mengetahui org2 yg dusta". (Surah Al-Ankabut ayat 2-3)


Bukankah ALLAH itu DEKAT? =) bacalah selalu Ayat-Ayat Cinta dari-NYa... CintaiLah DIA dengan sepenuh jiwa...krn Cinta-Nya x pernah mengecewakan....

Komen Dan cadangan